پاکژی

فنآوری تولید و دانش استفاده از

ازون

درباره پاکژی

تیم پاکژی در زمینه مبانی علمی استفاده از گاز ازون در صنایع مختلف غذایی، در مراحل برداشت، نگهداری، انتقال، تولید و بسته بندی تخصص و تحربه بسیار بالایی دارد. همچنین تخصص فنی تیم طراحی الکترونیکی و مکانیکی پاکژی در تولید مدارات الکترونیکی ولتاژ و فرکانس بالا و رآکتورهای تمام استیل است.ترکیب دانش علمی و فنی این تیم منجر به تولید دستگاههای صنعتی و استفاده صحیح و به جا از گاز ازون شده است.

نمودار تاثیر ازون در استریلایزیشن

دانش علمی این تیم باعث شده است تا با شناخت عمیق و دقیق مبانی علمی استفاده از گاز ازون، شناخت مزایا و معیاب این گاز، بهترین راه حل های ممکن را برای حل مشکلات آلودگی در صنایع ارائه کنند.

مراحل همکاری و انجام پروژه در پاکژی

تخصص گروه صنعتی پاکـــــــژی

تیم پاکژی در زمینه مبانی علمی استفاده از گاز ازون در صنایع مختلف غذایی، در مراحل برداشت، نگهداری، انتقال، تولید، و بسته بندی تخصص و تجربه بسیار بالایی دارد. همچنین تخصص فنی تیم طراحی الکترونیکی و مکانیکی پاکژی در تولید مدارات الکترونیکی ولتاژ و فرکانس بالا و رآکتورهای تمام استیل است. ترکیب دانش علمی و فنی این تیم منجر به تولید دستگاه های صنعتی و استفاده ی صحیح و به جا از گاز ازون شده است.

نتایج آزمایش ها

تجهیزات آزمایشگاهی

تاییدیه ها و گواهی ها